top of page

האוצר האבוד

״האוצר האבוד" הוא פרויקט ארצי ייחודי שנעשה בשיתוף מוסדות החינוך, הרשויות המקומיות, עמותת עיגול לטובה וחברת הברינקס. במהלך הפרויקט יצאו ילדי ישראל למסע בו יאספו מטבעות של 10 אגורות מבתיהם ויתרמו את הכסף שייאסף למטרה הקרובה לליבם על פי החלטתם. מדובר במסע בעקבות אוצר אמיתי: על פי נתוני בנק ישראל ישנם בין 30-160 מיליון שקלים במטבעות של עשרות אגורות שרק מחכים שימצאו אותם...

המסע החוויתי הוא הזדמנות לעשייה קבוצתית מגבשת והתנסות בנתינה משותפת

את "האוצר האבוד" מלווה תכנית חינוכית המעודדת גילוי אחריות סביבתית וקהילתית ומובילה ללמידה משמעותית של עשייה למען הזולת. דרך איסוף ותרומת הכסף יתנסו הילדים באמפתיה, אקטיביזם, נתינה ובחירה

ילדים אוספים את האוצר האבוד
bottom of page